Alles Over Liefde Een hartvormige rots in een bed van rotsen - Alles Over Liefde Banier

Mijn man is aan porno verslaafd

QUESTION: Mijn man is verslaafd aan pornografie. Wat moet ik doen?

ANSWER:

Als jij denkt dat je man aan porno verslaafd is, begin dan met het beantwoorden van deze vragen:
  • Waarom denk jij dat je echtgenoot verslaafd is?
  • Welke zijn volgens jou de symptomen van een pornoverslaving?
Vergelijk het gedrag van je echtgenoot eens met de volgende symptomen: je man kan verslaafd aan porno zijn als hij minder liefdevol lijkt.
    Is zijn drang naar seks met jou afgenomen? Vindt hij dat oké?

    Is de tijd die hij aan de computer doorbrengt drastisch toegenomen?

    Komt hij later thuis dan normaal, zonder aan een groot project te werken?
Hij kan verslaafd zijn als zijn seksuele verlangens steeds perverser worden om een erectie te kunnen krijgen. Als hij vaak onder de douche gaat, dan kan dat zijn omdat hij zich wil verschonen na het masturberen of na een bezoek aan een massagesalon of een prostitué. Let op een onverklaarbare behoefte aan contant geld.

Begrijp alsjeblieft dat deze dingen geen garanties zijn en ook geen uitputtende lijst waarmee je kunt vaststellen of je echtgenoot aan porno verslaafd is. Sommige mannen verliezen hun interesse in seks wanneer ze veel stress op het werk hebben. Andere mannen vertonen juiste een toename in seksuele verlangens als ze onder stress werken.

Als jij vermoedt dat je man aan porno verslaafd is, dan is de eerste stap: bidden. Vraag God om aan jou te openbaren of je man al dan niet verslaafd is. Als hij verslaafd is, vraag de Heilige Geest dan om je man te overtuigen om zijn zonde aan God en aan jou te bekennen.

Praat met je echtgenoot over seks. Hoe heeft het standpunt van zijn ouders zijn kijk op seks beïnvloed? Vond men in zijn gezin seks gezond of schandelijk? Hoe verhoudt dit zich tot het standpunt van jouw eigen gezin over dit onderwerp? Hoe hebben hun standpunten jullie huidige seksleven beïnvloed?

Vraag jezelf ook eens af of jij zelf wellicht een rol hebt gespeeld in zijn mogelijke verslaving:
    Heb jij gedurende langere perioden nagelaten om seks met je echtgenoot te hebben om zo zijn gedrag te veranderen of om hem te straffen? Misschien weet je niet dat het onthouden van seks geen eerlijk strijdmiddel in een huwelijk is. God wil dat gehuwde stellen regelmatig seks hebben. Jij en je man moeten samen vaststellen wat gezond is voor jullie huwelijksrelatie.


Wanneer erover te praten?
Als je zorgen langer dan een maand of twee aanhouden, bid er dan over of je hem moet vragen of hij verslaafd is. Sommige mannen willen dat hun vrouw het vraagt, zodat zij een gelegenheid hebben om hun schuld te bekennen en hun schuldgevoel kwijt te raken. Aan de andere kant zijn er mannen die nooit zouden willen dat hun vrouw hiernaar vraagt. Je moet dus wel weten hoe je echtgenoot over dit soort dingen denkt.

Als je het gevoel heb dat God wil dat jij je echtgenoot ermee confronteert, begin dan te bidden voor het juiste moment, de juiste woorden en een hart dat open staat om te luisteren. Vraag Gods hulp om een “veilige omgeving” te scheppen, zodat jouw echtgenoot zonder afwijzing en zonder veroordeling met jou over zijn verslaving kan praten. We praten zijn verslaving niet goed, maar het is belangrijk om zijn geheime zonde in de openheid te brengen zodat zijn genezingsproces kan beginnen.

Het idee dat je echtgenoot geconfronteerd moet worden om "betrapt" te worden moet niet je motivatie zijn. De redding van je man moet jouw motivatie voor de confrontatie zijn. Zorg dat je een plan gereed hebt. Reageer niet geschokt en ga niet tegen hem te keer. Vergeet niet dat jij degene bent die erom vraagt, dus zorg dat je klaar bent voor het antwoord. Als jij vraagt en hij zegt "ja", dan kan ik je aanraden om hem onmiddellijk te vergeven. Overweeg de volgende woorden: "Schat, ik vergeef je. Nou, wat kunnen we nu doen om jou van deze verslaving af te helpen en om onze relatie beter te maken dan voorheen?" Een dergelijke reactie is niet afwijzend, vereist een positieve actie en impliceert dat jullie een team vormen. Stel hem gerust door hem te vertellen dat jij bij hem bent en blijft.

Hoe raar het ook mag lijken, jouw steun kan de eerste stap naar genezing vormen. Het beweegt jullie naar een emotionele en geestelijke intimiteit. Wat dus als een ramp is begonnen, zou kunnen resulteren in het huwelijk dat je altijd al gewild hebt. Ik wil hier de porno zeker niet mee goedpraten, maar onze bovennatuurlijke God heeft wel de kracht om te genezen.
br>

Help! Mijn man is verslaafd aan porno!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLove.org, Alle rechten voorbehouden