Alles Over Liefde Een hartvormige rots in een bed van rotsen - Alles Over Liefde Banier

Gebeden voor een aan porno verslaafde echtgenoot

QUESTION: Kun je mij enkele gebeden meegeven voor een echtgenoot die aan porno verslaafd is?

ANSWER:

Als jij het gevoel hebt dat je man met deze verslaving te kampen heeft, dan moedigen wij je aan om deze gebeden te gebruiken voor jouw aan porno verslaafde echtgenoot. We moedigen je ook aan om steun te vinden in je plaatselijke gemeente of hulpgroepen.

“Lieve Heer, als mijn man aan porno verslaafd is, zal Uw Heilige Geest hem er dan van overtuigen dat dit verkeerd is en hem ertoe aanzetten om zijn zonde aan U en aan mij te bekennen? Ik bid dat hij deze vernietigende zonde zal opgeven. Wilt U hem alstublieft vergeven? Wilt U mij de kracht geven om hem te vergeven en hem dit niet kwalijk te nemen? Heer, help mij zodat ik mij niet onbewust anders tegenover hem ga gedragen of hem van mij zal afstoten. Help mij om dit onderwerp met hem te bespreken, zodat ik hem kan helpen.”1

“Lieve Heer, ik geloof dat mijn man verslaafd is aan porno. Openbaar alstublieft aan mij of ik op de een of andere manier aan zijn verslaving heb bijgedragen. Heb ik hem mogelijk emotioneel of lichamelijk afgewezen? Als ik hier niet aan bijgedragen heb, behoed mij dan alstublieft voor schuldgevoelens. Help mij om niet alleen intellectueel te weten dat ik nog steeds een vrouw ben, maar om het ook in mijn geest te voelen. Behoed mij voor ongepast gedrag met andere mannen om te bewijzen dat ik nog steeds aantrekkelijk ben. Ik weet dat Satan graag heeft dat ik op een of andere manier wraak zou nemen tegen mijn man. Herinner mij er alstublieft aan dat U hem zult tuchtigen en daarbij mijn hulp niet nodig hebt. Help ons te ontdekken wat zijn verslaving heeft veroorzaakt. Help mijn echtgenoot alstublieft om levensveranderende hulp te verkrijgen, zodat ons huwelijk beter kan zijn dan vóór zijn pornoverslaving. Heer, help mij om om hem te helpen.”

“Mijn echtgenoot is verslaafd aan porno! Ik kan het niet geloven, maar het lijkt waar te zijn. Ik bid dat ik het bij het verkeerde eind heb en dat hij niet met een dergelijke verslaving te maken heeft. Maar Heer, als hij inderdaad aan porno verslaafd is, herstel ons huwelijk dan alstublieft. Ik voel mij verraden, bedrogen en afgewezen. Zonder U heb ik niet eens de kracht om aan vergeving te denken. En toch weet ik dat Uw hart vol genade en vergeving is. En ik weet dat Uw genade en vergeving ook de gevolgen van zijn zonde kunnen bedekken. Ik weet dat ik niet zwak ben als ik bij hem blijf en hem help om deze verslaving te overwinnen. Integendeel! Uw Woord zegt zelfs dat dit echte kracht is. Heer, geef mij één vrouw die ik kan vertrouwen en die onze strijd niet met anderen zal delen. Geef mij een gepaste manier om mijn pijn te delen, of het nu een ander mens is of een hobby die zich niet in ons huwelijk en ons gezin zal mengen. Heer, openbaar vooral Uzelf aan mij in deze toestand. Toon mij Uw grootheid op dit dieptepunt in ons huwelijk.”

“Jezus, geef mij alstublieft elke dag de kracht om door te gaan met het liefhebben van mijn echtgenoot. Geef mij de kracht om hem te helpen, zodat hij zijn pornoverslaving kan overwinnen. Herinner mij eraan dat Bijbelse liefde geen emotie is, maar een actie, en dat U ons daarom gebiedt om zelfs van onze vijanden te houden! Ik weet dat mijn echtgenoot niet mijn vijand is, ook al gedraagt hij zich soms zo. Als ik eerlijk tegen mezelf ben, dan zijn er tijden waarop ik mijzelf als Uw vijand gedraag en U houdt nog steeds van mij. Ik dank U hiervoor. Help mij om Uw liefde voor mijn echtgenoot na te bootsen. Mag hij U in mij zien en mag dat voor hem een motivatie zijn om op U te vertrouwen voor de kracht die hij nodig heeft om zijn verslaving te overwinnen. Help mij om Uw liefde voor hem op een menselijke manier uit te drukken, zodat dit zal resulteren in het soort intimiteit dat wij allebei willen en dat ook U voor ons wilt!”

“Heer, openbaar aan mijn echtgenoot dat hij losgeslagen is en dat hij zichzelf niet kan genezen. Toon mijn echtgenoot dat hij van seks een afgod heeft gemaakt. Openbaar aan hem waarom hij heeft toegestaan dat hij verslaafd is geraakt. Heer, help mij om een steun en toeverlaat voor hem te zijn en om bij hem te blijven. Help mij om mezelf niet de schuld te geven van wat er gebeurd is.”

1 Uit Hoofdstuk 8: Pornography - The Kiss of Death (oftewel Pornografie - De doodskus, uit het boek Keeping Your Wife Your Best Friend (oftewel Hoe je vrouw als beste vriend te houden) - clarenceshuler.org.

Help! Mijn man is verslaafd aan porno!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLove.org, Alle rechten voorbehouden