Clicky

Het Natuurlijke Huwelijk

Het Natuurlijke Huwelijk

 - Punt Een
U bent hier: Liefde >> Het Natuurlijke Huwelijk

Dit is "Het Natuurlijke Huwelijk", het eerste van zes hoofdpunten in een betoog over het homohuwelijk. Het volledige betoog vind je hier.

Het Natuurlijke Huwelijk - Punt Een
Het natuurlijke huwelijk is het fundament van een beschaafde samenleving

Activisten voor het homohuwelijk willen het huwelijk herdefiniëren als niets meer dan een persoonlijke relatie tussen twee liefdevolle, toegewijde partijen. Dat klinkt redelijk. Als ik zelf homoseksuele verlangens zou hebben en zou besluiten om er naar te handelen, dan zou ik waarschijnlijk hetzelfde willen.

Maar het huwelijk is veel meer dan de persoonlijke relatie tussen twee mensen in een huwelijk. Het huwelijk is een sociale instelling die de samenleving het fundament biedt van de beschaving - de zich voortplantende gezinseenheid. Zonder huwelijk zou er geen stabiliteit voor kinderen bestaan en dus ook geen gemeenschap. Het huwelijk is feitelijk de oudste en meest primaire van de drie fundamentele instellingen van de Westerse beschaving (de andere twee instellingen zijn regering en kerk). Het is de meest primaire van de drie omdat er zonder kinderen geen behoefte zou bestaan aan een regering of een kerk, en geen enkele regering of kerk kan de rol van het ouderschap vervullen zoals een moeder en een vader dat kan.

De voordelen van het natuurlijke huwelijk kunnen niet te zwaar benadrukt worden. Het is voordelig voor het gehuwde stel zelf, maar ook voor hun kinderen, onze economie en het land als geheel. Het natuurlijke huwelijk dient feitelijk als een soort nationaal immuunsysteem. Wanneer onze huwelijken sterk zijn, dan is ons land sterk en hebben we weinig sociale problemen. Wanneer onze huwelijken zwak zijn, dan is ook ons land zwak.

Het Natuurlijke Huwelijk - Voordelen

 • Het verhoogt de levensverwachting van mannen en vrouwen.6
 • Het civiliseert mannen en zorgt er voor dat zij zich op productieve doelen concentreren. Ongehuwde mannen leveren veel meer problemen op voor een samenleving dan gehuwde mannen (hoeveel gehuwde mannen maken in bendes de straten onveilig?).
 • Het beschermt vrouwen, die vaak hun carričres opgeven of uitstellen om kinderen te hebben, omdat zij niet worden verlaten of economisch benadeeld worden door mannen die niet aan hen toegewijd zijn.
 • Het beschermt moeders tegen gewelddadige misdaad. Moeders die nooit gehuwd zijn lopen twee keer zo veel kans om het slachtoffer te worden van gewelddadige criminaliteit dan gehuwde moeders.7
 • Het verlaagt de kosten van sociale zorg voor de hele samenleving.8
 • Het bevordert een adequaat geboortecijfer, wat leidt tot een voldoende aantal jonge mensen om een bijdrage aan de samenleving te leveren en om sociale zekerheid te bieden aan ouderen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft het gemiddelde stel 2.1 kinderen - als dat lager wordt dan kan dat land zonder instroom van immigranten niet blijven draaien.

Kinderen uit een gezin met een natuurlijk huwelijk:
 • Hebben zes keer minder kans om in armoede te leven9
 • Hebben zes keer minder kans om zelfmoord te plegen10
 • Hebben twee keer minder kans om een misdaad te plegen11
 • Hebben twee keer minder kans om buitenechtelijk zwanger te raken12
 • Ontwikkelen zich beter op academisch en sociaal gebied13
 • Zijn lichamelijk en emotioneel gezonder wanneer zij volgroeid zijn14
Deze positieve resultaten van het huwelijk zijn niet nieuw in onze 21e eeuwse cultuur. Sinds het begin van de mensheid is het huwelijk de hoeksteen geweest van de menselijke sociale structuur. Brits antropoloog J.D. Unwin bestudeerde feitelijk achtenzestig beschaafde en onbeschaafde culturen in de afgelopen vijfduizend jaar en ontdekte dat de meest welvarende culturen juist de culturen met een sterke huwelijksethiek waren. Elke beschaving die deze ethiek liet varen, zoals de Babyloniërs, de Romeinen en de Sumeriërs, kenden een ondergang die plaatsvond nadat zij hun seksuele praktijken verruimden.15 Een beschaafde en productieve samenleving zal niet standhouden als de volwassenen hun kinderen en elkaar in de steek laten om seksuele verlangens buiten het natuurlijke huwelijk na te jagen.

Stel je eens een samenleving voor waarin steeds meer individuen geen stabiel gezin hebben en dus voor hun eigen hachje moeten zorgen. Zonder het natuurlijke gezin - dat de mens voorziet in zijn meest primaire behoeften - zal er al snel een sociale chaos ontstaan. We kunnen zelfs bijna elk sociaal probleem, waar we mee te maken hebben, terugvoeren naar een probleem met de gezinsstructuur. Als je dat niet gelooft, dan moet je maar eens naar de kosten van gebroken gezinnen kijken. Als we de bovenstaande bevindingen op een andere manier opsommen, dan kunnen we de inslag van vaderloze gezinnen beter begrijpen.

Ten eerste is het zo dat kinderen uit vaderloze gezinnen:
 • Zeven keer meer kans lopen om in armoede te leven
 • Zes keer zoveel kans lopen om zelfmoord te plegen
 • Meer dan twee keer zoveel kans lopen om een misdaad te begaan
 • Meer dan twee keer zoveel kans lopen om buitenechtelijk zwanger te raken
 • Het academisch en sociaal minder goed doen
 • Het lichamelijk en emotioneel minder goed doen wanneer zij volgroeid zijn

Ten tweede is het zo dat kinderen uit vaderloze gezinnen:
 • 60 procent uitmaken van alle verkrachters
 • 63 procent uitmaken van alle zelfmoorden onder jongeren
 • 70 procent uitmaken van alle mensen die een lange gevangenisstraf uitzitten
 • 70 procent uitmaken van alle jongeren in een jeugdinrichting
 • 71 procent uitmaken van alle tienerzwangerschappen
 • 71 procent uitmaken van alle leerlingen die de middelbare school niet afmaken
 • 72 procent uitmaken van alle adolescente moordenaars
 • 85 procent uitmaken van alle mensen in een jeugdgevangenis
 • 85 procent uitmaken van alle jongeren met gedragsproblemen
 • 90 procent uitmaken van alle kinderen die van huis weglopen16
Eén van de problemen van het homohuwelijk is dat het aantal kinderen zonder vader hierdoor toeneemt. We zullen later bespreken hoe dat gebeurt.

Het belang van het huwelijk wordt nog duidelijker wanneer we bedenken dat mannen en vrouwen bijna alles in hun eentje kunnen doen - we kunnen eten, ademen, denken, bewegen, enzovoorts, zonder hulp van anderen. De enige uitzondering is voortplanting. De geslachten hebben elkaar nodig om zich te kunnen voortplanten. Dat is een aanwijzing dat het de bedoeling is dat mannen en vrouwen zich samen voortplanten en hun nageslacht samen opvoeden. Zonder de voortplantende vereniging van man en vrouw (en vergeef me dat ik iets heel vanzelfsprekends behandel) zou er zelfs niemand bestaan. Ook homoseksuelen niet. Dus het voortplantingsmechanisme zou ons op zich al moeten vertellen hoe enorm belangrijk het huwelijk is.

Maar sommige mensen zullen zeggen: "Maar sommige huwelijken zijn kinderloos". Ja, dat is waar, maar we hebben het hier niet over uitzonderingen. We hebben het over het huwelijk als een instelling. Hoewel het inderdaad zo is dat sommige huwelijken kinderloos zijn, zijn de huwelijken met kinderen toch de bouwstenen van de beschaving. Als er al een instelling bestaat die ontworpen is voor het goed van kinderen en de samenleving in het algemeen, dan is dit het natuurlijke huwelijk. Met andere woorden, het huwelijk tussen een man en een vrouw heeft fundamenteel betrekking op het voortbrengen en het goed van kinderen en de beschaving van de samenleving. Dat is zelfs waar als individuele huwelijken dit niet doen. Alle boeken zijn ontworpen om gelezen te worden, ook als er enkele boeken zijn die nooit worden gelezen.

Is het mogelijk dat kinderen in een gezin zonder hun biologische vader en/of moeder het heel goed kunnen doen? Natuurlijk, maar dat is juist een uitzondering en niet de regel. De gezinsstructuur is de belangrijkste factor in de ontwikkeling van een kind. Een liefdevolle vader en moeder bieden duidelijk de beste structuur. Meer dan tienduizend studies tonen de significante voordelen die kinderen ervaren als zij worden opgevoed door toegewijde en liefdevolle moeders en vaders.17

Het Natuurlijke Huwelijk versus Homoseksuele Relaties
Helaas is het zo dat homoseksuele relaties kinderen altijd het recht ontnemen op hun moeder of vader.

Homoseksuele activisten beweren, zonder daar enig bewijs voor te hebben, dat ouders zonder problemen kunnen worden uitgewisseld - dat twee mannen of twee vrouwen net zo goed kinderen kunnen opvoeden als een man en een vrouw, omdat mannen en vrouwen niets unieks voor kinderen te bieden hebben.18

Dit roept de volgende vraag op voor de mensen die een dergelijke absurde en niet onderbouwde uitspraak doen: Waarom denk je dat mannen en vrouwen uitwisselbaar zijn als ouders, maar niet als seksuele partners? Ik bedoel, als mannen en vrouwen werkelijk uitwisselbaar zijn, waarom zou je dan niet gewoon met iemand van het andere geslacht trouwen?

Denk eens na over deze tegenstrijdigheid. Op het gebied van hun eigen persoonlijke bevrediging herkennen homoseksuele activisten duidelijk dat er een groot verschil tussen de geslachten bestaat. Maar op het gebied van de hogere prioriteit van de opvoeding van kinderen zeggen homoseksuele activisten dat er geen verschil tussen de geslachten bestaat. Kinderen worden dus op de tweede plaats gezet, terwijl de homoseksuele seksuele verlangens voorrang krijgen. Dr. Jennifer Roback Morse vat de houding van homoseksuele activisten heel goed samen. Ze schrijft:

“[Homoseksuele] volwassenen hebben het recht om te hebben wat zij willen. Kinderen moeten het doen met wat wij hen geven.”19

Mensen die hun kinderen ontzeggen wat het beste voor hen is, zodat ze de seks kunnen hebben die zij zelf graag willen, laat ons zien dat zij niet aan het belang van die kinderen denken. Dit is weer een reden waarom homoseksuele relaties nooit gelijkgesteld mogen worden aan het huwelijk. Het huwelijk betekent zoveel meer dan gewoon een seksueel samenzijn, en elk kind weet dat.

Wanneer we dit alles samenvatten, dan zien we dat het natuurlijke huwelijk: kinderen voortbrengt, het best voor kinderen zorgt, de levens van volwassenen beschermt en verbetert, en de samenleving stabiliseert. Is het dan niet logisch dat we het huwelijk willen beschermen?

Zoals we in punt 3 zullen zien heeft het een beschermende werking voor het huwelijk en voor kinderen als het huwelijk uitsluitend tussen een man en een vrouw wordt gehouden. Maar laten we eerst eens een openhartige blik werpen op de gevolgen van homoseksueel gedrag.

Lees Verder!

Met dank aan Correct, not Politically Correct, oftewel Correct, niet Politiek Correct, door Frank Turek. Bezoek voor meer informatie (in het Engels) www.impactapologetics.com.

6 Zie Marital status and longevity in the United States population, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16905719. Onder ongehuwden is het nooit gehuwd geweest zijn de krachtigste indicator voor een vroege dood.

7 Robert E. Rector, Patrick F. Fagan, en Kirk A. Johnson, “Marriage: Still the Safest Place for Women and Children,” The Heritage Foundation, www.heritage.org/research/family/bg1732.cfm.

8 Patrick F. Fagan et al., “The Positive Effects of Marriage: A Book of Charts,” The Heritage Foundation, http://www.heritage.org/research/features/marriage/index.cfm. grafieken 7-8.

9 Zie Patrick F. Fagan et al., “The Positive Effects of Marriage: A Book of Charts,” The Heritage Foundation, http://www.heritage.org/research/features/marriage/index.cfm.

10 Michael J. McManus, “Why Is It in the Government’s Interest to Save Marriages?” The Heritage Foundation, http://www.heritage.org/research/family/WM80.cfm.

11 Idem, Fagan, Grafiek 17.

12 Idem, Fagan, Grafiek 29.

13 Idem, Fagan, Grafiek 21.

14 Idem, Fagan, Grafieken 16-29.

15 Joseph Daniel Unwin, Sex and Culture (London: Oxford University Press, 1934).

16 De meeste van deze Amerikaanse statistieken over vaderloze gezinnen, met verwijzingen naar de oorspronkelijke bronnen, kunnen hier gevonden worden: http://fathersforlife.org/divorce/chldrndiv.htm.

17 Dr. James Dobson, Marriage Under Fire, (Sisters, Oregon, Multnomah), 2004, pg. 54.

18 Zelfs pro-homoseksuele onderzoekers geven toe dat studies over homoseksueel ouderschap niet foutloos zijn omdat de resultaten vaak gekleurd worden door politieke overtuigingen. Tegengesteld aan wat sommige studies beweerden te hebben gevonden, blijkt het seksueel gedrag van de ouders de kinderen wel degelijk te beďnvloeden. Zie Kelley O. Beaucar, “Homosexual Parenting Studies are Flawed, Report Says,” 18 Juli, 2001. http://www.foxnews.com/story/0,2933,29901,00.html. Voor een persoonlijke getuigenis van iemand die in een homoseksueel huishouden opgroeide en zich er sterk tegen verzet, zie het boek van Dawn Stefanowicz Out from Under: The Impact of Homosexual Parenting, (Annotation Press, 2007). Je kunt haar ontroerende getuigenis hier lezen (in het Engels): http://www.dawnstefanowicz.com.

19 Dr. Jennifer Roback Morse, Marriage and society and the boundaries of gay adoption, , online hier te vinden: http://www.jennifer-roback-morse.com/articles/gay_adoption.html.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Populaire Kwesties

Het Homohuwelijk in de Wet
Landen met het Homohuwelijk
Nadelen van het Homohuwelijk
Het Debat over het Homohuwelijk
Het Natuurlijke Huwelijk
Homoseksualiteit en Gezondheid
Tegen het Homohuwelijk
Bevorderen van het Natuurlijke Huwelijk
De Conclusie over het Homohuwelijk
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Het Natuurlijke Huwelijk to My Google!
Add Het Natuurlijke Huwelijk to My Yahoo!
XML Feed: Het Natuurlijke Huwelijk


Liefde Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2017 AllAboutLove.org, Alle Rechten Voorbehouden.