Clicky

Homoseksueel Gedrag

Homoseksueel Gedrag

 - Punt Twee
U bent hier: Liefde >> Homoseksueel Gedrag

Dit is "Homoseksueel Gedrag", het tweede van zes hoofdpunten in een betoog over het homohuwelijk. Het volledige betoog vind je hier.

Homoseksueel Gedrag - Punt Twee
Homoseksueel Gedrag is inherent destructief

Dit punt doet homoseksuele activisten vaak in woede ontsteken. Zij willen zo graag dat homoseksueel gedrag gelijk is aan heteroseksueel gedrag dat ze het bewijs zullen ontkennen en de aanval inzetten op het karakter van de onderzoekers die wijzen op de negatieve gevolgen van de homoseksuele leefstijl voor de gezondheid. Ondanks hun bezwaren bestaat er voldoende data die aantoont dat met name mannelijke homoseksualiteit uitzonderlijk ongezond is.

Voordat we naar deze gegevens gaan kijken, wil ik duidelijk maken dat dit argument niet noodzakelijk is voor het betoog tegen het homohuwelijk. Met andere woorden, zelfs als homoseksuele activiteit net zo gezond zou zijn als seks tussen een man en een vrouw, dan zou het homohuwelijk nog steeds bestreden moeten worden vanwege de negatieve gevolgen die het heeft voor het natuurlijke huwelijk en voor kinderen, zoals we later zullen zien. Ik heb dit argument alleen opgenomen omdat het een antwoord geeft op de bewering dat het homohuwelijk de gezondheid van homoseksuelen zou verbeteren. Het zal hun gezondheid echter niet verbeteren, en waarschijnlijk zelfs schaden. Laten we dus beginnen. Men zegt wel eens dat iedereen best zijn eigen mening mag hebben, maar niet zijn eigen feiten. Helaas gedragen homoseksuele activisten zich alsof zij het recht hebben op hun eigen verzameling feiten, waarvan ��n in het bijzonder beweert dat er geen echt verschil bestaat tussen heteroseksuele en homoseksuele relaties. Andrew Sullivan, een voorstander van het homohuwelijk, schrijft: "[Het homohuwelijk] zegt voor het eerst dat homoseksuele relaties niet beter of slechter zijn dan heteroseksuele relaties.... �20

Sullivan heeft gelijk: dat is de boodschap die uitgedragen wordt door een door de overheid ondersteund homohuwelijk, en dat is precies de reden waarom wij het niet moeten ondersteunen. Het idee dat "homoseksuele relaties niet beter of slechter zijn dan heteroseksuele relaties" is gewoon nonsense. Hoe kan hij ontkennen dat verbintenissen tussen man en vrouw het fundament van de beschaving zijn? Realiseert hij zich niet dat hij zonder het natuurlijke huwelijk niet zou bestaan, of dat hij niet in een dergelijke beschaafde samenleving zou zijn opgegroeid?

De waarheid is dat sommige relaties echt beter zijn dan andere. Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar hun gedrag is dat niet. Omdat homoseksueel gedrag strijdig is met het natuurlijke ontwerp en de verenigbaarheid van het lichaam, kunnen relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht noot functioneren als een man-vrouw relatie, noch kunnen zij dezelfde voordelen voortbrengen. Laten we dus ophouden met pogingen om homoseksuele relaties gelijk te stellen aan heteroseksuele relaties. Zij kunnen nooit hetzelfde zijn. De biologie voortkomt dit en het bewijs dat we nu zullen gaan bekijken weerlegt dit.

Homoseksueel Gedrag - Medisch Inferieur
Zelfs als we het probleem van de voortplanting negeren, dan toont het bewijs ons nog steeds dat homoseksuele verbintenissen medisch gezien inferieur zijn aan man-vrouw verbintenissen. Homoseksueel gedrag:

  • Leidt tot talrijke gezondheidsproblemen voor de mensen die zich hiermee bezig houden, waaronder meer gevallen van AIDS, andere SOA's, dikke darm- en endeldarmkanker en hepatitis. Volgens het Amerikaanse Center for Disease Control waren meer dan 82 procent van alle bekende seksueel overgedragen AIDS gevallen in 2006 het gevolg van mannelijk homoseksueel contact. Bovendien bestaat meer dan 60 procent van alle syfilisgevallen uit homo- en biseksuele mannen.21

  • Verlaagt de levensverwachting van homoseksuelen, waarschijnlijk zo'n acht tot twintig jaar (zie voetnoot 22 voor data over homoseksuele levensverwachtingen, waarvan enkele controversieel zijn). Roken verlaagt de levensverwachting, gemiddeld, met zo'n zeven jaar. Waarom denken we dat we homoseksualiteit moeten bevorderen, terwijl we roken zo sterk proberen te ontmoedigen?

  • Verspreidt ziektes onder onschuldige mensen die zich nooit met homoseksuele seks bezighouden. Een prominent voorbeeld hiervan is Ryan White, de tienerjongen die aan AIDS stierf na een bloedtransfusie. Er zijn duizenden mensen als Ryan White - volgens de CDC zijn er alleen in de Verenigde Staten al tienduizenden gevallen bekend waarin onschuldige mensen op soortgelijke manier AIDS hebben opgelopen, waaronder 160 mensen in 2005 en 131 in 2006 (ondanks de verbeteringen in de controles van het bloed).23 Daarnaast zijn er duizenden onschuldige heteroseksuelen die (vaak via hun echtgenoot of echtgenote) SOA's hebben opgelopen die het gevolg zijn van seksueel contact met biseksuelen.

  • Kost miljoenen in extra kosten voor ziektekostenverzekeringen, omdat toegenomen kosten voor de gezondheidszorg, die het gevolg zijn van homoseksueel gedrag, tot uiting komen in de premies. In enkele Amerikaanse staten zijn homoseksuele lobbyisten er al in geslaagd om ziektekostenverzekeraars zo ver te krijgen dat ze potenti�le klanten geen enkele medische vragen stellen, zelfs niet of zij HIV positief zijn! Het gevolg is dat elke klant een hogere premie betaalt, omdat de verzekeraars geen mogelijkheid hebben om klanten te identificeren die zich met seksueel gedrag bezighouden dat verhoogde risico's heeft.

Lees Verder!

Met dank aan Correct, not Politically Correct, oftewel Correct, niet Politiek Correct, door Frank Turek. Bezoek voor meer informatie (in het Engels) www.impactapologetics.com.

20 Andrew Sullivan, �Here Comes the Groom: A Conservative Case for Gay Marriage,� online hier te lezen: http://www.andrewsullivan.com/homosexuality.php.

21 Het feitelijke AIDS cijfer is waarschijnlijker hoger dan 82 procent omdat bijna alle zogenaamde heteroseksueel-overdraagbare gevallen een "niet gespecificeerde risicofactor" hebben. Omdat homoseksueel contact ��n van de meest effectieve manieren is om de ziekte over te dragen, hebben vele van die zogenaamd niet gespecificeerde gevallen waarschijnlijk hun oorsprong in homoseksueel contact. Zie Center for Disease Control, Cases of HIV infection and AIDS in the United States and Dependent Areas, 2006 HIV/AIDS Surveillance Report, Volume 17, April 2008. Zie Tabel 17: "Reported AIDS cases, by age category, transmission category, and sex, 2006 and cumulative�United States and dependent areas". Online hier beschikbaar: http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/
2006report/table17.htm. Volgens de Centers for Disease Control vormen homoseksuele en biseksuele mannen het overgrote merendeel van alle syfilis gevallen (meer dan 60 procent in 2005). Zie ook William Dunham, �Syphilis rise in U.S. gay, bisexual men causes worry,� Reuters, 4 Mei, 2007. Online hier te lezen: http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=domesticNews&storyid=2007-05-04T170053Z_01_N04373052_RTRUKOC_0_US-SYPHILIS-USA.xml&src=rss&rpc=22.

22 John R. Diggs, Jr. M.D, �The Health Risks of Gay Sex,� Corporate Resource Council, 2002. Online hier te lezen: http://www.corporateresourcecouncil.org/white_papers/Health_Risks.pdf. R.S. Hogg, S.A. Strathdee, K.J. Craib, M.V. O�Shaughnessy, J.S. Montaner, en M.T. Schechter �Modeling the impact of HIV disease on mortality in gay and bisexual men,� International Journal of Epidemiology, Vol 26, 657-661. Online hier te lezen: http://ije.oxfordjournals.org/cgi/content/ abstract/26/3/657. Jeffrey Satinover, M.D., Homosexuality and the Politics of Truth (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1996), 54, 69. Voor een recente studie over de enorme HIV toename onder mannen die seks hebben met tienerjongens, zie: http://www.msnbc.msn.com/id/25398121. Controversi�ler studies zijn uitgevoerd door Dr. Paul Cameron (http://www.familyresearchinst.org/). Sommige onderzoekers en vele homoseksuele activisten betwijfelen de geldigheid van de methodologie van Dr. Cameron�s studies over levensverwachtingen, waarin ontdekt werd dat de gemiddelde levensverwachting van mannelijke homoseksuelen in de 40 is, en die van lesbiennes in de 50. Een samenvatting en een bespreking van Cameron's onderzoek kan hier gevonden worden: �Only the gay die young? An exchange between Warren Throckmorton, Morten Frisch, Paul Cameron en Kirk Cameron,� August 2007, http://wthrockmorton.com/wp-content/ uploads/2008/07/cameron.pdf. Zie ook Frank Turek en Norman Geisler, Legislating Morality. (Eugene, OR, Wipf & Stock, 2003), 259-260, (opmerking 4). De auteurs van de niet omstreden Hogg studie, waaruit de 8-20 jaar afname in levensverwachting afkomstig is, waren niet gelukkig met het feit dat sommige mensen die hun studie citeren tegenstanders van homoseksuele politieke doeleinden zijn. Vier jaar na hun oorspronkelijke studie schrijven zij een "brief aan de redactie" waarin zij concludeerden: �In het algemeen zijn wij het niet eens met het gebruik van ons onderzoek op een manier die de politieke of mensenrechten van homoseksuele of biseksuele mannen of enige andere groep beperkt". Zij beweren in hun brief dat het aantal sterfgevallen ten gevolge van HIV infecties in die vier jaar significant is afgenomen, maar gaven geen bijstelling van hun aantal van 8-20 jaar (zie http://ije.oxfordjournals.org/cgi/content/full/30/6/1499). Dr. Throckmorton geeft in zijn uitwisseling met Dr. Cameron (zie de bovenstaande referentie) een naar eigen zeggen "ruwe" speculatie dat de afname in levensverwachting in werkelijkheid drie tot zeven jaar is. Sommige homoseksuele activisten geven toe dat homoseksuelen op jongere leeftijd sterven, maar geven "homofobie" hiervan de schuld. In een openlijk pro-homoseksualiteit artikel beschreef Christopher Banks van de Universiteit van Saskatchewan een studie voor de Gay and Lesbian Health services in Saskatoon met de titel: The Cost of Homophobia: Literature Review of the Economic Impact of Homophobia on Canada (zie http://www.lgbthealth.net/downloads/research/Human_
Impact_of_Homophobia.pdf ). Banks is het eens met de getallen die in bovenstaande studie van Hogg et al. worden gegeven, maar zegt dat homofobie er toe leidt dat homoseksuelen meer drinken, roken, drugs gebruiken, zelfmoord plegen, enzovoorts.

Maar deze verklaring komt niet overeen met de feiten. Als "homofobie" de oorzaak zou zijn van dergelijke gezondheidsproblemen, dan zouden we kunnen verwachten dat dergelijke problemen zouden verdwijnen in samenlevingen die homoseksueel gedrag en huwelijk ondersteunen. En dat is helemaal niet wat we waarnemen. In landen waar homoseksualiteit alom aanvaard of zelfs toegejuicht wordt zijn de gezondheidsproblemen erger. Wat de feitelijke afname in levensverwachting ook is, we weten een ding zeker: vooral mannelijk homoseksueel contact is inherent ongezond, en het aanmoedigen hiervan leidt tot nog meer gezondheidsproblemen, en niet minder. Het aanmoedigen van homoseksualiteit leidt tot andere leefstijlen met een verhoogd risico en tot keuzes die er mee neigen samen te gaan (roken, drinken, drugsgebruik, enz.). Maar zelfs al zou homoseksueel gedrag net zo gezond zijn als heteroseksueel gedrag, dan zou het homohuwelijk toch nog moeten worden bestreden om onze kinderen en ons land te beschermen.

23 Center for Disease Control, Cases of HIV infection and AIDS in the United States and Dependent Areas, 2005 HIV/AIDS Surveillance Report, Volume 17, Revised Edition, Juni 2007. Zie Tabel 17: "Reported AIDS cases, by age category, transmission category, and sex, 2005 and cumulative�United States and dependent areas". Online hier te lezen: http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/
2005report/table17.htm. Zie http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/2006report/
table17.htm voor cijfers uit 2006.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Populaire Kwesties

Bevorderen van het Natuurlijke Huwelijk
Tegen het Homohuwelijk
Het Natuurlijke Huwelijk
Argumenten voor het Homohuwelijk
De Conclusie over het Homohuwelijk
Nadelen van het Homohuwelijk
Gelegaliseerd Homohuwelijk
Homoseksueel Gedrag
Landen met het Homohuwelijk
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Homoseksueel Gedrag to My Google!
Add Homoseksueel Gedrag to My Yahoo!
XML Feed: Homoseksueel Gedrag


Liefde Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2018 AllAboutLove.org, Alle Rechten Voorbehouden.