Alles Over Liefde Een hartvormige rots in een bed van rotsen - Alles Over Liefde Banier

Hulp voor pornoverslaafden


Hulp voor pornoverslaafden – Kan God mij helpen?
Kan God mij helpen om mijn pornoverslaving te overwinnen? Vergeet niet dat God de overwinning over pornoverslavingen al heeft behaald, door de dood en de opstanding van Zijn zoon Jezus Christus. Het is daarom onze taak om ons tot Hem te wenden en onszelf in gehoorzaamheid aan Hem, in onze relatie met Hem, over te geven. Het is belangrijk dat we aan anderen verantwoording kunnen afleggen, dat we goede raad ontvangen, boeken lezen, bijeenkomsten bezoeken en alle andere geestelijke middelen gebruiken in onze oorlog tegen de pornografische verslaving. Maar geen enkele van deze dingen kunnen ons zelfstandig een ware genezing en een ware overwinning bieden. Alleen Christus kan, nadat wij onszelf voor Hem hebben opengesteld, het slijk en de drek uit onze harten verwijderen en vervangen met reinheid, kracht en integriteit.

Soms doet Hij dit niet door met Zijn vingers te knippen en het zo gewoon snel even weg te nemen. In plaats daarvan helpt Hij ons om de strijd in ons lichaam tot het einde toe te voeren. Genezing en overwinning zijn een groeiproces, dat plaatsvindt door middel van aanbidding, geloof en gehoorzaamheid. Het zal ons zal leren om ware mannen van God te zijn. Christus zal na verloop van tijd de diepgewortelde en onderliggende oorzaken van onze zonden aanpakken, genezen en elimineren, terwijl Hij ons in Hem doet groeien. Een geweldige passage waar je de context van dit proces kunt aantreffen is 2 Petrus 1. Hierin schrijft de apostel Petrus over het waarmaken van onze roeping en onze uitverkiezing. Hij beschrijft juist die dingen die God ons heeft gegeven en hoe wij in onze relatie met Christus niet "nutteloos en kortzichtig" zullen worden, als we deze dingen laten groeien en als we de deugden van geloof en gehoorzaamheid aan onze levens toevoegen.


Hulp voor pornoverslaafden – Het strijdperk
Oorlog is een zeer emotionele en lichamelijke menselijke ervaring. Het is geen onderwerp waar de doorsnee burger erg gemakkelijk greep op zal krijgen. Alleen de mensen die het slagveld zelf gezien hebben kunnen begrijpen hoe het eruit ziet. Als deze mannen en vrouwen, zonder te vluchten, sterk kunnen blijven in het aangezicht van de vijand, die schrikwekkende tactieken en dodelijke wapens gebruikt om hen te vernietigen, dan kan ook ik sterk staan in het aangezicht van een vijand die mijn leven probeert te vernietigen.

Het is de taak van een soldaat om de linie te verdedigen, om te verhinderen dat de vijand er doorheen zal breken en om grondgebied terug te winnen van een vijand die de vrijheid bedreigt van de vele mensen waar zij voor strijden. Het is hun werk om hun levens te wagen om een vijand te verslaan die probeert om onze leefstijl van ons af te nemen. Op eenzelfde manier is het onze taak, als mannen van God, om de linie van onze harten, gedachten en gezinnen te verdedigen en ons door niets te laten terugdringen. We moeten in de naam van Jezus voorwaarts oprukken en het terrein terugwinnen dat van ons werd afgenomen. Johannes 10:10 zegt: “Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten.” Satan heeft onze reinheid gestolen en probeert onze integriteit en de hoop waar wij ons aan vastklampen te vernietigen. En toch, Jezus zei dat Hij was “gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.” Hij is de Redder van alles wat wij in onze oorlog hebben verloren.

Denk eens na over de wreedheid van het slagveld. De knallen van de artillerie, de geur van buskruit, het geschreeuw van de gewonde soldaten en de lichamen van de mensen die hun levens voor de vrijheid van anderen hebben gegeven, verspreid over het slagveld. Het is een complete chaos die gevuld is met angst en adrenaline. Maar de soldaat blijft in beweging en deze beweging is voorwaarts. Ik zal nooit kunnen begrijpen hoe ze dat kunnen doen. Het lijkt gewoon onmogelijk. Maar toch, als zij voorwaarts kunnen blijven oprukken, dan kunnen jij en ik dat ook. Ik weet aan welke zijde ik mij bevind en ik hoop dat jij ook weet aan welke zijde jij je bevindt. Ondanks mijn grootste verleidingen en mijn diepste zwakheden weet ik dat ik verder kan gaan, en jij kunt dat ook.


Hulp voor pornoverslaafden – Wees gesterkt
Ik wil je bemoedigen nu je op zoek bent naar hulp voor je pornoverslaving. Je kunt doorzetten en voorwaarts blijven bewegen. Je vijand is niet zo gruwelijk dat je gewoonweg moet gaan liggen en opgeven. Ik begrijp dat ik de ernst van jouw probleem niet ken, de dingen waar jij mee te maken hebt en hoe diepgeworteld jouw problemen zijn. Maar Jezus kan jou wel bereiken, waar jij je ook bevindt. Hij weet precies hoe jij je voelt. Hij is aanwezig, te midden van je worstelingen, je moeilijkheden, je gevechten en je oorlogen. Hij weet dat jij zelf ontoereikend bent en niet in staat bent om de strijd in je eentje te winnen. Daarom zal Hij de cyclus voor je doorbreken en jou de overwinning schenken, als je maar bereid bent om jezelf voor Hem open te stellen. Blijf daarom standvastig staan, laat je door niets terugdringen en blijf voorwaarts bewegen.

Hier volgen enkele verzen die mij hebben geholpen om me voorwaarts te bewegen. Je zult bemoedigd en gesterkt worden door Gods Woord -- Psalm 119:33-40, Spreuken 3:13-15, Spreuken 11:20, Spreuken 23:26-28, Handelingen 17:24-28, 1 Korintiërs 6:12-20, 1 Korintiërs 10:13, 2 Korintiërs 2:11b, Romeinen 5:1-5, Filippenzen 4:8, en Titus 2:11-14.


Leer meer over verleidingen

Voor meer informatie over hulp bij porno- en sexverslavingen, kunnen we het volgende Engelstalige boek aanbevelen: Every Man's Battle (oftewel De strijd die elke man levert) door Arterburn en Stoeker.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLove.org, Alle rechten voorbehouden