Alles Over Liefde Een hartvormige rots in een bed van rotsen - Alles Over Liefde Banier

Intimiteit in het huwelijk


Intimiteit in het huwelijk – Wat is dat werkelijk?
Wanneer we het over “intimiteit in het huwelijk” hebben, dan denkt men in de tegenwoordige cultuur vaak meteen aan seks. Maar als je eens een conferentie voor getrouwde stellen bijwoont, dan hoor je dat deze term vaak in een veel bredere context wordt gebruikt die te maken heeft met de relatie tussen een echtgenoot en een echtgenote.

Het idee van intimiteit impliceert een band tussen twee personen, in dit geval tussen twee huwelijkspartners. De schrijver van het boek Prediker heeft het over twee mensen die warmte aan elkaar geven door samen te slapen (Prediker 4:11). Dezelfde passage geeft ons een visuele voorstelling van een koord dat uit drie strengen is gevlochten, als een symbolisatie van de intieme band die bestaat in een huwelijk dat door God wordt versterkt. Uit deze verzen in de Bijbel kunnen we leren dat intimiteit in het huwelijk zeker te maken heeft met een lichamelijke verbinding, maar toch nog veel meer is. De apostel Paulus schrijft in Efeziërs 5:31 over een mysterieuze vereniging van een man die één lichaam wordt met zijn vrouw door zich met haar te verbinden.

Wanneer we het belang van intimiteit in het huwelijk bestuderen, dan kunnen we het potentieel begrijpen van een diepe en belonende band tussen een man en een vrouw die vier aspecten omhelst: emotioneel, mentaal/sociaal, geestelijk en lichamelijk.


Intimiteit in het huwelijk – Hoe ervaren we dat?
Als intimiteit in het huwelijk werkelijk een diepe en belonende band is tussen een man en een vrouw, wie zou dat dan niet willen? Maar hoe kunnen we dit ervaren? Intimiteit in het huwelijk wordt bereikt wanneer een echtgenoot en zijn echtgenote elkaar op een opofferende manier liefhebben. Dat gebeurt wanneer zij leren om binnen het huwelijk in elkaars behoeften te voorzien. Natuurlijk kan van een huwelijkspartner niet verwacht worden dat hij of zij in alle behoeften van de ander kan voorzien. Desalniettemin vormen man een vrouw een team dat uit twee grote puzzelstukken bestaat. Wanneer deze stukken in elkaar passen, dan zal dat een prachtige panoramische voorstelling geven van wat intimiteit in het huwelijk werkelijk betekent.

Intimiteit in het huwelijk kan volledig worden bereikt als beide partners leren om zich met elkaar op vier verschillende gebieden te verenigen en door op deze vier gebieden met elkaar te delen: emotioneel, mentaal, geestelijk en lichamelijk. Omdat God, de Schepper van de mensheid, mannen en vrouwen uniek heeft ontworpen, zijn deze vier aspecten van intimiteit niet precies hetzelfde voor de beide partners. Vrouwen streven in het algemeen naar de bevrediging van de emotionele band; zij willen weten dat gevoelens in een intieme relatie niet alleen gewaardeerd, maar ook met elkaar gedeeld worden. Ze genieten er ook van om het samenzijn door middel van mentale vormen van intimiteit te communiceren en om zich "verbonden te voelen" door middel van wederzijdse gedachtewisselingen. Dit maakt het voor hen mogelijk om de dagelijkse wereld binnen te stappen waarin hun echtgenoten leven en denken.

Mannen zitten iets anders in elkaar en hebben de neiging om de hoogste niveaus van intimiteit te bereiken via kameraadschap, dingen doen en vormen van lichamelijke intimiteit, zoals seks. Terwijl de behoeften van vrouwen op het gebied van intimiteit omschreven kunnen worden als "zijn", kunnen deze behoeften van mannen het beste worden omschreven als "doen".


Intimiteit in het huwelijk – Hoe past God in dit plaatje?
Een vrouw ervaart de diepste intieme band met haar echtgenoot door middel van emotionele validatie en mentale uitwisselingen. Een man bereikt datzelfde gevoel van intimiteit door middel van een betrokkenheid bij zijn vrouw door middel van gedragspatronen die elkaars nabijheid bevorderen. Lichamelijke intimiteit is een belangrijke manier om die nabijheid te bereiken. Een man en vrouw kunnen dus op een intieme manier bij elkaar betrokken zijn door in elkaars emotionele, mentale en lichamelijke behoeften te voorzien.

Maar hoe zit het dan met het geestelijke aspect van de intimiteit in het huwelijk? Hoe past God in dit plaatje? Hij wacht op onze uitnodiging om die derde streng in het koord te zijn waar het boek Prediker over spreekt in hoofdstuk 4. God openbaart Zichzelf in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, als de Schepper van het heelal en van de mensheid. Hier ontdekken we dat God de mens naar Zijn gelijkenis heeft gemaakt. Dat betekent dat mannen en vrouwen wezens met een geest zijn. Met andere woorden, we hebben een menselijke geest die gemaakt is om zich te verbinden met de Geest van de levende God. Het is Gods bedoeling dat wij onze geesten ook in het huwelijksverbond met elkaar verbinden. Hoe kunnen we dan geestelijke intimiteit bereiken? We moeten eerst erkennen dat God Degene is die ons heeft geschapen en een geestelijk leven voor ons heeft ontworpen. Wanneer wij een persoonlijke relatie met Hem zijn aangegaan, dan zijn we er klaar voor om onze geestelijke reis met onze huwelijkspartner te delen, omdat we dan streven naar alles wat God voor ons in huis heeft binnen het prachtige verbond van een godvruchtig huwelijk.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLove.org, Alle rechten voorbehouden