Clicky

Tegen het Homohuwelijk

Tegen het Homohuwelijk

 
U bent hier: Liefde >> Tegen het Homohuwelijk

Tegen het Homohuwelijk - De Zes Hoofdpunten
Elk van deze zes hoofdpunten tegen het homohuwelijk zal in de volgende artikelen in detail uitgelegd worden. Klik op de links voor verdere uitleg.

 1. Het natuurlijke huwelijk is het fundament van een beschaafde samenleving.

 2. Homoseksueel gedrag is inherent destructief.

 3. De wet is een goed leermeester, en is of een bemoediging of een ontmoediging van bepaald gedrag.

 4. Een door de regering ondersteund homohuwelijk is een aanmoediging en een normalisatie van homoseksueel gedrag, en het schaadt het natuurlijke huwelijk, kinderen, volwassenen en de homoseksuelen zelf.

 5. De wet zou heilzaam gedrag moeten bevorderen en verwoestend gedrag verbieden (of tenminste niet bevorderen)..

 6. Daarom zou de wet het natuurlijke huwelijk moeten bevorderen en geen mogelijkheid bieden voor een door de regering ondersteund homohuwelijk of -partnerschap.

Tegen het Homohuwelijk - De Samenvatting
Het homohuwelijk is voor veel mensen een enorm emotioneel onderwerp. Maar wanneer we de emoties en de feiten van elkaar scheiden, dan is het duidelijk dat de staat goede redenen zou hebben om het natuurlijke huwelijk te bevorderen, en niet het homohuwelijk of een geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen.

 1. Het natuurlijke huwelijk is het immuunsysteem van de beschaving. Wanneer onze huwelijken sterk zijn, dan is onze beschaving sterk; wanneer onze huwelijken zwak zijn, dan hebben individuen en gemeenschappen daaronder te lijden.

 2. De wettelijke bekrachtiging van het homohuwelijk verwoest het natuurlijke huwelijk, wat niet alleen leidt tot negatieve gevolgen voor kinderen, maar ook tot negatieve gevolgen op het gebied van criminaliteit, gezondheid, gezondheidszorg en -kosten, belastingtarieven en godsdienstvrijheid.

 3. Voorstanders van het homohuwelijk willen het huwelijk herdefini�ren als gewoon een persoonlijke relatie tussen twee partijen die zich hierop toeleggen, maar het huwelijk omvat veel meer dan slechts de twee partijen die direct bij het huwelijk betrokken zijn.

  • Het huwelijk is een sociale instelling met al lang heersende regels (gebaseerd op het natuurlijke ontwerp van het menselijk lichaam), dat de samenleving voorziet van het fundament van de beschaving - de zich voortplantende gezinseenheid. Dat wil zeggen dat het huwelijk fundamenteel draait om de kinderen en de beschaving of samenleving. Nu en in de toekomst.
  • Alleen in het natuurlijke huwelijk kan die voortplanting plaatsvinden en alleen het natuurlijke huwelijk kan op een consequente manier een gezonde en stabiele omgeving bieden voor de groei en de ontwikkeling van kinderen. In die zin is het natuurlijke gezin met twee ouders de meest fundamentele en effectieve "regeringsvorm".
  • Statistisch gezien zijn kinderen en volwassenen sociaal, lichamelijk, financieel, mentaal en emotioneel beter af in een natuurlijk huwelijk dan kinderen en volwassenen buiten een natuurlijk huwelijk.
  • Mensen buiten een natuurlijk huwelijk zijn niet alleen op die gebieden slechter af, maar kosten de samenleving ook miljarden euro's in sociale zorg en wetshandhaving.

 4. De wet is een goed leermeester- de wet bemoedigt of ontmoedigt bepaald gedrag.

 5. Omdat de wet een goed leermeester is, staat een door de overheid ondersteund homohuwelijk of -partnerschap gelijk aan de goedkeuring door de samenleving van homoseksuele relaties en gedrag. Deze bekrachtiging verandert de instelling van het huwelijk op een fundamenteel schadelijke manier. Deze bekrachtiging doet namelijk het volgende:

  • Stelt het homohuwelijk gelijk aan het natuurlijke huwelijk, en leert burgers dus het sociaal rampzalige idee dat het natuurlijke huwelijk niet beter is dan enige andere relatie en dat het huwelijk geen vereiste is voor het hebben van kinderen.
  • Ontkoppelt het huwelijk van het hebben van kinderen, omdat het huwelijk nu alleen betrekking heeft op het vormen van een stel. Dit leidt tot een enorme toename van ongehuwd samenwonenden en buitenechtelijke geboorten, met pijnlijke gevolgen voor de kinderen en de samenleving.
  • Is een aanmoediging voor nog meer homoseksueel gedrag, wat medisch gezien verwoestend is voor de betrokken partijen en leidt tot hoge financi�le lasten voor de bevolking in het algemeen.
  • Leidt tot hogere kosten van medische zorg en ziektekostenverzekeringen en hogere belastingen voor de algemene bevolking.
  • Biedt een wettelijke basis voor het verbieden of beperken van religieuze vrijheden en de vrijheid van meningsuiting.

 6. Een groot aantal van deze zaken vindt nu al plaats in landen waarin het homohuwelijk door de regering ondersteund wordt. Het natuurlijke huwelijk is het zwakst, en het aantal buitenechtelijke kinderen het grootst, in landen waar het homohuwelijk legaal is.

 7. De meeste homoseksuelen zijn niet ge�nteresseerd in het huwelijk - ongeveer 96 procent van alle homoseksuelen in landen met een homohuwelijk blijkt niet te trouwen. Zij willen een door de regering ondersteund homohuwelijk omdat dit homoseksualiteit in de hele samenleving goedkeurt en normaliseert (homoseksuelen mogen al bij elkaar zijn en samen wonen, daar gaat het niet om - zij willen de wettelijke bekrachtiging door de overheid).

 8. Sommige homoseksuele activisten geven toe dat zij het natuurlijke huwelijk willen vernietigen door middel van de legalisatie van het homohuwelijk. Omdat zij weigeren zich te schikken naar de standaarden van de samenleving, hebben zij alleen dan het gevoel goede burgers te zijn, als ze die standaarden verlagen naar het niveau van hun eigen gedrag. In samenlevingen waar zij daarin slagen, blijkt iedereen op de een of andere manier benadeeld te worden.

 9. Alle bezwaren die vaak worden opgeworpen, waaronder bezwaren die te maken hebben met "discriminatie" en "gelijke rechten", zijn misleidend.
Leer Meer!

Met dank aan Correct, not Politically Correct, oftewel Correct, niet Politiek Correct, door Frank Turek. Bezoek voor meer informatie (in het Engels) www.impactapologetics.com.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?




Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Populaire Kwesties

Acceptatie van Homoseksualiteit
Landen met het Homohuwelijk
Nadelen van het Homohuwelijk
Argumenten voor het Homohuwelijk
Tegen het Homohuwelijk
Bevorderen van het Natuurlijke Huwelijk
De Conclusie over het Homohuwelijk
Gelegaliseerd Homohuwelijk
Het Debat over het Homohuwelijk
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Tegen het Homohuwelijk to My Google!
Add Tegen het Homohuwelijk to My Yahoo!
XML Feed: Tegen het Homohuwelijk


Liefde Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2018 AllAboutLove.org, Alle Rechten Voorbehouden.