Alles Over Liefde Een hartvormige rots in een bed van rotsen - Alles Over Liefde Banier

Pornoverslaving


Pornoverslaving – De oorlog
Veel mannen voeren een strijd tegen de verwoestende vijand die pornoverslaving heet; een oorlog die niet te winnen lijkt.

De film "Rocky" ging vergezeld van een met testosteron opgeblazen verwachting. Een reclamefilmpje voor de film toonde een pratende Rocky Balboa (Sylvester Stallone), terwijl een close-up van zijn blauwe, dichtgeslagen maar vastbesloten ogen een uitdrukking was van de strijd die hij leverde. Maar wat mij het meest intrigeerde was iets wat hij in deze trailer zei. Ik beschouw dit als een motiverend woord voor mannen die strijd voeren tegen een schijnbaar onverslaanbare vijand: een verslaving aan pornografie.

    “Wat zei je ook al weer tegen de jongen? De wereld bestaat niet alleen uit zonneschijn en regenbogen. Soms is het een moeilijke, gemene wereld. En het maakt niet uit hoe stoer je denkt te zijn; soms zal deze wereld jou op je knieën dwingen en je, als je dat toestaat, ook op je knieën houden. Jij en niemand anders zal ooit klappen uitdelen zoals het leven dat kan. Maar het gaat er niet om hoe hard de klappen zijn die je uitdeelt. Het gaat erom hoe hard je zelf geslagen kunt worden en toch voorwaarts kunt blijven gaan. Hoe veel je kunt incasseren en toch voorwaarts kunt blijven gaan. Als je weet wat je waard bent, ga er dan voor en zorg dat je krijgt wat je waard bent. Maar je moet bereid zijn om rake klappen te krijgen.”1
Wanneer een man strijd levert met een pornoverslaving, dan wordt hij door zijn vijand afgeranseld en in elkaar geslagen. Op sterke momenten slaat hij zijn vijand met alles wat hij in huis heeft. Het resultaat hiervan is dat hij dagen, weken en soms zelfs maanden met een vals overwinningsgevoel te maken kan hebben. Hij begint een vervalst zelfvertrouwen te omarmen, terwijl hij toekijkt hoe zijn vijand in een hoek wankelt. Maar een enkel zwak moment kan zijn aartsvijand zo sterk terugbrengen dat hij in een bombardement van pornografische mokerslagen wordt geslingerd. Deze klappen leiden tot een cyclus van conflicten, schaamte, leugens en schuldgevoelens, terwijl hij probeert zijn zwakheid te verbergen. Het is onvermijdelijk dat hij zich dan een bedrieger voelt, niet in zichzelf gelooft en twijfelt aan het geloof dat hij in God heeft; het verzwakt de vastbeslotenheid die hem in deze strijd juist overeind zou moeten houden.


Pornoverslaving – De persoonlijke strijd
Ik heb ontdekt dat ikzelf meer dan slechts enkele keren tegen mijn pornoverslaving heb gevochten. Maar dat is de reden waarom het bovenstaande citaat uit de Rocky film mij zo in het oog sprong. Deze woorden konden het begrip verwoorden dat ik heb gekregen uit mijn persoonlijke oorlog tegen de pornografie. De helft van het gevecht kan gewonnen worden met de wetenschap dat het niet uitmaakt hoe hard je zelf klappen kunt uitdelen, en ook niet hoe lang je zonder verlies kunt zijn: het gaat er om hoe vaak we zelf getroffen kunnen worden en toch voorwaarts blijven bewegen.

Een leider in mijn leven vertelde mij ooit dat de strijd zelf een geweldig teken is. Als er geen strijd plaatsvindt, dan is er iets mis. Het is juist de strijd die de man laat weten dat hij zich nog steeds op het juiste pad bevindt en dat er nog steeds hoop voor hem is. De strijd is niet het eindpunt of het uiteindelijke doel; maar als je geen strijd levert, dan heb je al verloren of heb je de strijd al opgegeven. Dat wil zeggen, tenzij je dat uiteindelijke doel al bereikt hebt en je vijand compleet hebt verslagen. Maar is dat voor ons stervelingen werkelijk mogelijk? Het antwoord is "ja", maar alleen met Christus; wij kunnen onze vijand niet op eigen kracht verslaan.


Pornoverslaving – De overwinning
Ik heb door de jaren heen veel tijd en veel mogelijkheden gehad om mijn zwakheden op het gebied van pornoverslaving in kaart te brengen. En toch heb ik altijd de volgende vraag in mijn hoofd gehad: waarom moet juist ik degene zijn die hier problemen mee heeft? Waarom kon ik niet op andere gebieden moeilijkheden hebben? In mijn zoektocht naar het antwoord op deze vragen heb ik geleerd dat de overwinning veilig is gesteld, maar dat de enige manier waarop ik van mijn overwinning kan genieten eruit bestaat dat ik moet volharden, de race moet finishen, de klappen moet incasseren en voorwaarts moet blijven bewegen op mijn levensreis met Jezus Christus. Hij is mijn Redder. Hij is mijn genezer, mijn hoop en mijn kracht. Ik kan dit niet op eigen kracht doen en het kan nooit succesvol zijn als ik alleen maar de dagen tel waarop ik niet verslagen ben. Ik kan alleen maar naar Christus mijn Koning opkijken, stand houden en mij door niets van mijn stuk laten brengen. En Hij maakt dat mogelijk: “Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.” (Filippenzen 4:13).


Hulp voor pornoverslaafden - Lees verder!

1 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLove.org, Alle rechten voorbehouden