Alles Over Liefde Een hartvormige rots in een bed van rotsen - Alles Over Liefde Banier

Emotionele ontrouw


Emotionele ontrouw – Wat is dat?
Emotionele ontrouw vindt plaats wanneer we op een romantische manier denken aan iemand anders dan onze huwelijkspartner en naar een emotionele intimiteit met die ander verlangen. “Stel je eens een actrice voor, die haar teksten uit het hoofd leert, zich in haar rol inleeft en zich probeert voor te stellen hoe die persoon zich zou voelen en wat zij zou doen. Ze oefent hoe ze die ander kan zijn... Hoe meer ze geoefend heeft om die ander te zijn, hoe vernuftiger en "automatischer" haar voorstelling wordt."

“Een soortgelijk iets vind plaats wanneer wij seksueel of emotioneel fantaseren over ongepast of zondig gedrag. We oefenen onze gedachten over de gesprekken die we zouden kunnen hebben als we ooit met die ander alleen zouden zijn, wanneer we spelen met de gedachte over een romantische ontmoeting of wanneer we wensen dat die ander ons op een bijzondere manier zou opmerken... Wanneer we in onze relaties niet over onze gedachten waken, dan verzwakken we onze weerstand al voordat er ook maar een ontmoeting heeft plaatsgevonden.” 1

Emotionele ontrouw begint vaak wanneer je intieme details over je leven met iemand anders dan je huwelijkspartner deelt. Misschien gaat je huwelijk door een moeilijke periode en heb je het gevoel dat je niet met je partner kunt praten, en dus kies je er maar voor om intimiteit van iemand anders te ontvangen. Die ander kan je dan het gevoel geven dat je bijzonder bent en dat geeft je een goed gevoel. Je begint jezelf nog meer open te stellen en het wordt plezierig om tijd met die ander door te brengen. Je verlangt naar de emotionele intimiteit die je van die ander ontvangt.

Voor je het in de gaten hebt ben je de meest diepe, intieme details van je huwelijk met iemand anders aan het delen. Wat hier verkeerd aan is? De afzondering die nu tussen jou en je huwelijkspartner plaatsvindt is schadelijk. Je hebt een grens overschreden die door het huwelijk was ingesteld. God heeft ons opgedragen om trouw te zijn aan onze partners. Emotionele ontrouw is overspel (Matteüs 5:28).


Emotionele ontrouw – Hoe vindt dat plaats?
Er zijn zo veel schijnbaar onschuldige manieren waarop "goede" mensen emotionele ontrouw kunnen plegen. Vaak vindt dit plaats in alledaagse activiteiten en in de ideeën waardoor we onze gedachten laten beïnvloeden.

Overweeg eens om op de volgende gebieden gezonde grenzen in te stellen:

  • Beperk het televisie kijken en vermijd zogenaamde "soap opera's" en films met seksuele thema's en buitenechtelijke relaties.
  • Wees voorzichtig met welke sites je op het internet bezoekt. Ga alle vormen van pornografie uit de weg. Als je in chatrooms actief bent, zorg er dan voor dat je dat doet wanneer je partner daarbij aanwezig is en je verantwoordelijk wordt gehouden voor je online activiteiten.
  • Vermijd pornografische reclamezuilen, -posters en -billboards. Neem een alternatieve route als dat nodig is.
  • Kies de romans die je leest zorgvuldig. Veel vrouwen kiezen ervoor om geen romantische verhalen te lezen, omdat ze dan geneigd zijn om hun echtgenoot met de held van het verhaal te vergelijken en vervolgens ontdekken dat hij hier niet mee kan concurreren.
  • Beperk het aantal weekbladen en magazines dat je leest.
  • Pas op dat je geen ongepaste relatie ontwikkelt met iemand anders dan je huwelijkspartner, ongeacht hoe onschuldig je zelf ook denkt dat dit is.
  • Als je een zakenbespreking moet hebben met iemand van het andere geslacht, overweeg dan om je partner of een collega mee te nemen. Zorg ervoor dat je niet met zijn tweeën alleen bent.
  • Een goede manier om je gedrag door een ander te laten evalueren is regelmatig verantwoording afleggen aan een goede vriend. Als je weet dat je gemakkelijk kunt dwalen, vraag dan een goede vriend of hij (of zij) je verantwoordelijk zal houden voor je daden. Wanneer je dan het gevoel hebt dat je van het juiste pad afraakt, dan kun je hem of haar bellen om te praten en samen te bidden.


Emotionele ontrouw – Hoe houd ik mijn gedachten rein?
Hoe kan ik mijn gedachten rein houden en emotionele ontrouw vermijden? Dit is niet altijd even gemakkelijk, omdat we tegenwoordig in een wereld leven waarin seks goed verkoopt.

Nu en dan zullen ongepaste gedachten onze hersenen binnensluipen, maar we kunnen ervoor kiezen om deze niet te overpeinzen. We hoeven van deze gedachten geen rollenspel te maken, zoals in het bovenstaande voorbeeld van de actrice. We kunnen onreine gedachten onmiddellijk de deur wijzen en weigeren om ons schuldig te maken aan emotionele ontrouw.

We moeten ons erop toeleggen om onze gedachten te overspoelen met reine gedachten. Wanneer we dan gedachten hebben die ongepast zijn, dan kunnen we deze tot krijgsgevangenen maken (2 Korintiërs 10:5). God vertelt ons: “Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.”

We zullen niet sterker verleid worden dan we aankunnen (1 Korintiërs 10:13). God zal ons altijd een uitweg bieden.


Vraag God om hulp!

1 Every Woman's Battle: Discovering God's Plan for Sexual and Emotional Fulfillment (oftewel: "De strijd die elke vrouw levert: Het ontdekken van Gods plan voor seksuele en emotionele voldoening"), Waterbrook Press. We kunnen dit Engelstalige boek van harte aanbevelen voor meer informatie over seksuele onderwerpen waar vrouwen mee te maken hebben.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLove.org, Alle rechten voorbehouden