Alles Over Liefde Een hartvormige rots in een bed van rotsen - Alles Over Liefde Banier

Fantaseren


Fantaseren – Wat is dat eigenlijk?
Wanneer we fantaseren, dan stellen we ons een situatie voor die niet overeenkomt met de realiteit, maar die bepaalde verlangens uitdrukt. Fantasieën gaan meestal over situaties die onmogelijk of hoogst onwaarschijnlijk zijn.

Veel fantasieën zijn seksueel van aard, Dit geldt voor beide geslachten, maar vaak is het zo dat een van beide partners ontevreden is en zal beginnen te fantaseren om zo de liefde te "kunnen" bedrijven met zijn of haar echtgenoot. Is dit gezond voor de relatie?


Fantaseren – Kan het kwaad?
Kan fantaseren schadelijk zijn, en zo ja: waarom? Hoe begint het fantaseren en waar kan het toe leiden? Dit zijn goede vragen om eens nader te bekijken.

Fantaseren leidt aanvankelijk tot een toegenomen ontevredenheid met je huwelijkspartner. Veel vrouwen hebben een verlangen om genegenheid van hun man te ontvangen. Dit is normaal, maar wanneer hij dit niet doet, dan kan zij:

 • ongeduldige, onvervulde en soms onwerkelijke verwachtingen over hem beginnen te krijgen,
 • dromen of fantaseren over iemand anders die haar zou overspoelen met alles waarnaar ze verlangt,
 • beginnen te denken dat het "gras ergens anders misschien groener is",
 • zich zeker afgeschrikt voelen van haar toewijding aan het liefhebben en eren van haar echtgenoot,
 • ontdekken dat ze kwetsbaar is voor verleidingen van buitenaf.
David Sanford1 schrijft:
“Niemand wordt zomaar op een dag wakker met de beslissing om een buitenechtelijke relatie te beginnen. Ontrouw begint in het hart en in de gedachten. Tegen de tijd dat iemand lichamelijk overspel pleegt, heeft hij of zij zich al geruime tijd overgegeven aan steeds intensievere mentale en emotionele avontuurtjes.”

Als we steeds maar seksuele gedachten over een andere man blijven hebben, dan kunnen deze gedachten uiteindelijk een seksueel probleem tot leven wekken. We oefenen in onze gedachten wat we lichamelijk zouden willen doen. Wanneer we deze man vervolgens ontmoeten, dan is het waarschijnlijker dat we naar onze fantasieën zullen handelen omdat we ze al in onze gedachten hebben uitgeoefend. Zoals Sanford zegt, werken we naar een buitenechtelijke affaire toe door er in onze gedachten over te fantaseren.

Helaas heeft het internet een nieuwe deur geopend voor onze fantasieën. Niet alleen is pornografie in overvloed beschikbaar, maar zijn ook chatrooms bijzonder aantrekkelijk voor vrouwen. Het is erg gemakkelijk om te beginnen met "chatten" en zo te beginnen met fantaseren over een online relatie. Zelfs ongepaste online relaties kunnen leiden tot een ontrouw in je hart en ziel.

Er zijn zeer veel kwalijke zaken die een begin kunnen hebben in fantasieën. We moeten ervoor waken dat we niet aan deze verleiding toegeven. Wanneer een fantasie je gedachten binnendringt, bekritiseer deze dan. De schrijvers van "Every Woman’s Battle"2 moedigen ons aan om de volgende vragen te gebruiken om vast te stellen of een bepaalde gedachte zondig is of niet:
 • Is het een positieve gedachte? Schaadt deze gedachte mij of mijn huwelijkspartner, op welke manier dan ook, of hindert deze gedachte onze seksuele relatie?
 • Heeft de gedachte betrekking op iemand anders dan je partner? Seksuele activiteit is alleen bedoeld voor jou en je echtgenoot.
 • Is het een godvruchtige gedachte? De Bijbel vertelt ons onomwonden dat God onze gedachten kan zien en wil dat wij ons op reine gedachten concentreren. Filippenzen 4:8 zegt: “Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient."


Fantaseren – Wat kan ik veranderen?
Wanneer je de neiging hebt om te fantaseren, denk dan aan het moment waarop je voor het eerst verliefd werd op je echtgenoot en jezelf aan hem overgaf. Je huwelijk begon met een belofte om trouw te zijn. Dit heeft betrekking op alle vormen van trouw: lichamelijk, mentaal, emotioneel en geestelijk.

Als je moeite hebt om je gedachten niet te laten afdwalen naar fantaserende gedachten, dan zou je de volgende alternatieven eens kunnen proberen:

 • Praat met je echtgenoot en laat hem weten dat jij je verwaarloosd of ontevreden voelt, maar doe dit op een gevoelige manier. Praat hierover in relatie tot zijn gevoelens. Werk er vervolgens samen aan en bid er samen over.
 • Verken de intimiteit met je partner, stook de vlam in je liefdesleven wat hoger op, maar zorg ervoor dat je zonder spanning en afleidingen van elkaar geniet.
 • Bid en vraag God om je te helpen om niet te fantaseren en om geen onreine gedachten te hebben.
 • Lees je Bijbel elke dag en bestudeer onderwerpen als zelfbeheersing, liefde en trouw.
1 Tessalonicenzen 4:3-5 zegt: “Want dit is de wil van God: dat u zich heiligt door u te onthouden van ontucht. Ieder van u moet met zijn vrouw weten te leven in heiligheid en eerbaarheid, zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen, die God niet kennen.” God heeft ons geschapen om romantische, liefdevolle mensen te zijn - binnen gezonde en tevreden huwelijken. Geniet op een hartstochtelijke en erende manier van je seksleven.


Leer meer!

1 David Stanford, Infidelity vs. Fidelity: How Did We Get Here? (oftewel: "Ontrouw tegenover trouw: Hoe zijn we hier terechtgekomen?"), Focus on the Family.

2 We kunnen ook het volgende boek aanbevelen: Every Woman’s Battle (oftewel: "De strijd die elke vrouw levert"), door Shannon Ethridge, gepubliceerd door Waterbrook Press.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLove.org, Alle rechten voorbehouden