Alles Over Liefde Een hartvormige rots in een bed van rotsen - Alles Over Liefde Banier

Liefdesverslaving


Liefdesverslaving – Het probleem
Een liefdesverslaving is vergelijkbaar met elk ander compulsief gedrag, met uitzondering van het feit dat deze met relaties te maken heeft. Door het "liefdes"-gedeelte van deze verslaving begrijpen mensen vaak niet hoe ernstig en gevaarlijk deze situatie kan zijn. Hollywood lijkt dit probleem in comedy's en films vaak zeer licht op te vatten, omdat een echte liefdesrelatie gewoonweg niet erg goed in de markt ligt. De verheerlijking van liefde is het materiaal waarmee films worden geschapen! Maar ongeacht hoe komisch de filmindustrie dit kan doen overkomen, een liefdesverslaving is voor de verslaafde of zijn/haar partner niets om mee te lachen.

Iemand die zich overmatig tot een ander mens aangetrokken voelt heeft dergelijke gevoelens waarschijnlijk uit eerdere relaties met zich meegenomen. De randvoorwaarden van die relaties uit het verleden hebben hem of haar het gevoel gegeven dat hij of zij ontoereikend is, of dat hij of zij mentaal en/of lichamelijk is misbruikt. Romantische relaties zijn niet het enige soort relaties dat dergelijke gewoonten kan doen ontwikkelen; deze kunnen ook voortkomen uit de volgende situaties: een gebrek aan opvoeding of aandacht in de kinderjaren, een isolement of afzondering van het gezin, verborgen pijn, op vroege leeftijd verlaten zijn, niet herkende behoeften in de vroege jaren, angst voor afwijzing, pijn, en een gebrek aan liefde of hoop.

Liefdesverslaafden zijn bang voor veranderingen. Zij zullen zichzelf aan iemand anders hechten om de identiteit van die ander voor zichzelf te verkrijgen. Omdat zij een laag zelfrespect en een gebrekkige zelf-identiteit hebben, zullen zij een partner of vriend kiezen die is wat zij graag willen worden. "Crimes passionnel", moord, zelfmoord en "stalken" bloeien op uit dit soort relaties. Homoseksualiteit is een ander bijproduct van dit probleem, omdat het gemakkelijker is om de identiteit aan te nemen van iemand van hetzelfde geslacht. Liefdesverslaafden voelen bovendien een behoefte om de relatie te beheersen. Zij zullen seks gebruiken om hun zin te krijgen of in ruil voor liefde. Zij verwarren seks met liefde.

Wanneer iemand probeert om een relatie met een liefdesverslaafde te verbreken, dan wordt de situatie zeer gespannen en zou deze kunnen leiden tot "stalking" gedrag. Het verbreken van de relatie vergroot de druk op het al overbeladen emotionele systeem van de verslaafde. De liefdesverslaafde is niet bang om in zijn of haar daden zo excentrisch te zijn als maar mogelijk is.


Liefdesverslaving – De karakteristieken
Hierbeneden volgen enkele duidelijke kenmerken van deze verslaving:

  • Is niet in staat om anderen in relaties te vertrouwen
  • Heeft innerlijke woede over een gebrek aan aandacht in de kindertijd
  • Worstelt met depressies
  • Tolereert gevaarlijk gedrag
  • Heeft nog andere verslavende of compulsieve neigingen
  • Stelt altijd vraagtekens bij normen en waarden en bij het leven zelf
  • Heeft een rusteloze persoonlijkheid
  • Ontkent problemen
  • Verwart wensen met behoeften
  • Vervangt beëindigde relaties onmiddellijk


Liefdesverslaving – Wat blijft er over?
Verslaafden lijken alle persoonlijke ontwikkeling in de kiem te smoren, omdat zij alleen een behoefte voelen om te verkrijgen wat hun partner al heeft. Onrealistische hoop en dromen hebben de neiging om hun relaties al snel in duigen te slaan en door dit patroon van teleurstellingen zijn angst en afhankelijkheid voortdurend aanwezige emoties. Wanneer een relatie wordt verbroken, zal de verslaafde zo snel mogelijk een nieuwe partner vinden om afhankelijkheid van zichzelf te vermijden; of zij blijven maar denken over de restanten van een verloren relatie, soms zelfs tot het punt waarop zij die ander beginnen te "stalken". In plaats van eerlijk en integer te zijn, is een verslaafde destructief voor een liefdevolle relatie.

Psychologische onbalansen en problemen uit de kinderjaren die tot het punt van zelfvernietiging zijn versterkt moeten met professionele therapie worden aangepakt. Het is noodzakelijk om de verslaafde te bevrijden, zodat hij in een gezonde relatie kan liefhebben.


Liefdesverslaving – Wat betekent liefde voor jou?
De mooiste uitdrukking van het soort liefde waar wij allen naar op zoek zijn kan in de Bijbel worden aangetroffen, en wel in 1 Korintiërs 13:4-8. Hier definieert de Bijbel de liefde op de volgende elegante manier: ”De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan.”

Ontdek wie God is en dan zul je die ware relatie vinden waar jij je hele leven al naar op zoek bent. Zodra dat voor elkaar is, zal Hij jou de juiste persoon geven met wie jij een gezonde, op het hart gefundeerde liefde kunt delen.


Onderzoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLove.org, Alle rechten voorbehouden